kominki Kielce

Zima jak do tej pory nie okazała swojej srogiej twarzy. Dotychczas mamy przejezdne ulice i chodniki. Jeszcze trzymamy w szafach …