lean warsztaty

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean …