Listopad 2013

odchudzanie

Wigor – jest to dobra sytuacja fizyczna i umysłowa, bez objawów infekcji i kalectwa. Wpływ na nieskazitelny jakość zdrowia mają …

Lipiec 2012

Seriws zdietami

Tężyzna fizyczna – jest to dobra sprawność fizyczna fizyczna i psychiczna, bez zwiastunów choroby i upośledzenia. Wpływ na porządny jakość …