Seriws zdietami

Tężyzna fizyczna – jest to dobra sprawność fizyczna fizyczna i psychiczna, bez zwiastunów choroby i upośledzenia. Wpływ na porządny jakość …